Lubraniec Lyubranets, powiat Włocławski, województwo Kujawsko-Pomorskie, Polska

Latitude 52°33′N
Longitude 18°50′E
City Lubraniec Lyubranets
County powiat Włocławski
State/ Province województwo Kujawsko-Pomorskie
Country Polska

Gallery

Narrative

Lubraniec
Lyubranets
Lubranitz
Lutbrandau

Narrative

Lubraniec had a synagogue, built in first half of the XIX century, in Baroque style.

References

  1. Poznanski, Samuel Shmuel Avraham ben Yitschak Yaakov
  2. Poznanski, Yitschak Yaakov ben Shmuel