האוניברסיטה העברית בירושלים Hebrew University of Jerusalem, ירושלים, הרי יהודה, ישראל

Latitude 31°47′N
Longitude 35°35′E
City ירושלים Jerusalem
County הרי יהודה
Country ישראל

Narrative

Chaim Weizmann held especially dear the creation of of the Hebrew University in Jerusalem as a solution for Russian Jewish youth, who had been excluded from Russian schools.
He lobbied for the founding of the Hebrew University of Jerusalem.
In 1913, the proposal to this effect was adopted by the 11th World Zionist Conference.

Narrative

In 1925, Arthur Balfour attended the opening ceremony of the Hebrew University in Jerusalem, on Mount Scopus.

References

  1. Gutman Guttmann, Dov 'Barish' Bernard ben Shlomo
  2. Laqueur, Walter Zeev Louis Moritz
  3. Paldiel, Mordecai
  4. Poznanski, Theodor Itzak Yaacov ben Shmuel Avraham
  5. Taglicht, Josef
  6. גוטמן ‎Gutman, Yisrael
  7. קוטליאר Kotliar, Atara
  8. שילוח Zaslanski Zaslani Shiloah Shiloach, Reuven ben Rav Aaron Yaakov
  9. תומר Teitelbaum Teitelboim Tomer, Benzion Ben Tsiyon