מזרחי Mizrachi, Reina

Birth Name מזרחי Mizrachi, Reina
Birth Name מזרחי, רײנא
Married Name עבדי, רײנא
Call Name רײנא
Call Name רײנא
Gender female

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth   ירושלים Jerusalem, הרי יהודה, ישראל  

 
Marriage     Jacob Abadi married Reina Mizrachi

Event Note

Jacob and Reina Abadi had eleven children

 
Emigration     Jacob Abadi, his wife, Reina, and their children, moved from Palestine to England, then to the United States, and finally, to Panama.

Event Note

Jacob Abadi and his family fled Palestine to avoid being drafted into the Turkish Army.

 

Families

Married Husband עבדי Abadi, Jacob Yaakov
  Children
 1. עבדי Abadi, Joseph 'Joe' ben Yaakov (Jacob)
 2. עבדי Abadi, David ben Yaakov (Jacob)
 3. עבדי Abadi, Yvette bat Yaakov (Jacob)
 4. עבדי Abadi, Michael 'Mike' ben Yaakov (Jacob)
 5. עבדי Abadi, Simon Shimon ben Yaakov (Jacob)
 6. עבדי Abadi, Ruben Reuven ben Yaakov (Jacob)
 7. עבדי Abadi, Lily bat Yaakov (Jacob)
 8. עבדי Abadi, Hyman ben Yaakov (Jacob)
 9. עבדי Abadi, Edward 'Eddy' 'Eddie' ben Yaakov (Jacob)

Pedigree

  1. מזרחי Mizrachi, Reina
   1. [['
   2. ', ['', u'\u05e2\u05d1\u05d3\u05d9 Abadi, Jacob Yaakov', ''], ['
     ', ['
    1. ', ['', u"\u05e2\u05d1\u05d3\u05d9 Abadi, Edward 'Eddy' 'Eddie' ben Yaakov (Jacob)", ''], '
    2. '], ['
    3. ', ['', u"\u05e2\u05d1\u05d3\u05d9 Abadi, Joseph 'Joe' ben Yaakov (Jacob)", ''], '
    4. '], ['
    5. ', ['', u'\u05e2\u05d1\u05d3\u05d9 Abadi, David ben Yaakov (Jacob)', ''], '
    6. '], ['
    7. ', ['', u'\u05e2\u05d1\u05d3\u05d9 Abadi, Yvette bat Yaakov (Jacob)', ''], '
    8. '], ['
    9. ', ['', u"\u05e2\u05d1\u05d3\u05d9 Abadi, Michael 'Mike' ben Yaakov (Jacob)", ''], '
    10. '], ['
    11. ', ['', u'\u05e2\u05d1\u05d3\u05d9 Abadi, Simon Shimon ben Yaakov (Jacob)', ''], '
    12. '], ['
    13. ', ['', u'\u05e2\u05d1\u05d3\u05d9 Abadi, Ruben Reuven ben Yaakov (Jacob)', ''], '
    14. '], ['
    15. ', ['', u'\u05e2\u05d1\u05d3\u05d9 Abadi, Lily bat Yaakov (Jacob)', ''], '
    16. '], ['
    17. ', ['', u'\u05e2\u05d1\u05d3\u05d9 Abadi, Hyman ben Yaakov (Jacob)', ''], '
    18. '], '
    '], '
   3. ']]