עבדי Abadi

This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of עבדי Abadi. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.

Name Birth Death Partner Parents
David     עבדי Abadi, Jacob Yaakov מזרחי Mizrachi, Reina
Edward 'Eddy' 'Eddie' March 5, 1924 August 26, 1994   עבדי Abadi, Jacob Yaakov מזרחי Mizrachi, Reina
Hyman     עבדי Abadi, Jacob Yaakov מזרחי Mizrachi, Reina
Jacob Yaakov   מזרחי Mizrachi, Reina  
Joseph 'Joe'     עבדי Abadi, Jacob Yaakov מזרחי Mizrachi, Reina
Lily     עבדי Abadi, Jacob Yaakov מזרחי Mizrachi, Reina
Michael 'Mike'     עבדי Abadi, Jacob Yaakov מזרחי Mizrachi, Reina
Ruben Reuven     עבדי Abadi, Jacob Yaakov מזרחי Mizrachi, Reina
Simon Shimon     עבדי Abadi, Jacob Yaakov מזרחי Mizrachi, Reina
Yvette     עבדי Abadi, Jacob Yaakov מזרחי Mizrachi, Reina